Hot Deals
leftbanner-1

Sparco

2024

shop now
offerbanner-1

Sparco

Martini

shop now
banner-1

OMP

2024

shop now

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт store.auto-kart.com

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА STORE.AUTO-KART.COM И ПРЕДОСТАВEНИТЕ В НЕГО УСЛУГИ. ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МОЛЯ ПРЕУСТАНОВЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ.

I. Дефиниции

Общи условия (“ОУ”) – условията, уреждащи отношенията между Потребителите на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта с URL store.auto-kart.com, разглеждането и използването на предоставяните в него Услуги.

Администратор (“Ние”) – търговско дружество АУТО-КАРТ Рейсинг ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК: 203999843, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Овча купел 1, бл. 418, вх. Й, ет. 5, ап. 266, п.к. 1632, имейл адрес: sofia@auto-kart.com, което администрира и поддържа Уебсайта.

Услуги - всички услуги, ресурси и функционалности предоставени от Администратора във връзка с функционирането на Уебсайта

Потребител (“Вие”) – физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта

Уебсайт (“е-Магазин”) - обособено пространство в интернет с уеб адрес store.auto-kart.com

Стоки - продукти и други артикули, които са предмет на предлагане, търсене и продажби в Уебсайта

II. Валидност и действие

1. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Администратора. Използването на Уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Общи условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Администратора.

3. Администраторът си запазва правото да променя настоящите ОУ. Администраторът уведомява Потребителите за всяко изменение чрез публикуване на съобщение или нотификация на видно място в Уебсайта. Всяко използване на Уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва Уебсайта по какъвто и да е начин.

4. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

III. Защита на лични данни

5. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от настоящите Общи условия и е достъпна ТУК

6. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

IV. Услуги

7Характеристика на Услугите

7.1 Услугите, предоставяни на Потребителите в Уебсайта имат следния предмет: продажба, изработка и доставка на Стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки с уеб адрес (URL) store.auto-kart.com

7.2 Стоките, предлагани в е-Магазина са следните неизчерпателно изброени: дрехи, обувки, аксесоари за йога и кунг-фу практики, спортни и други потребителски стоки. Продуктите са разделени на категории, с цел по-лесното им откриване, като има и вградена търсачка. В описанието на всяка Стока е дадена информация за цената и материята на продукта, размер и други основни характеристики. Администраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани Стоки или да преустановява продажбата на определени Стоки.

7.3 Администраторът предоставя, а Потребителите използват Услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в е-Магазина. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока и Услуга и за съответствието им с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и тяхното основното предназначение.

8. Поръчка. Сключване на договор за дистанционна продажба.

8.1 За да направи поръчка, Потребителят трябва да следва процедурата за извършване на онлайн покупка в Уебсайта с клик върху бутона „Купи” до изображението на избраната стока, следвайки указанията в е-Магазина за завършване на поръчка.

8.2 Преди да заяви поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните Стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

8.3 С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона ”Потвърждавам поръчката” и след получаването на потвърждение от Администратора,поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

8.4 Всички поръчки на Стоки зависят от тяхната наличност и възможност за изработка. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на Стоки или такива вече не са налични, Администраторът си запазва правото да предостави информация за заместващи Стоки със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Потребителят не желае заместващи Стоки, Администраторът ще възстанови заплатената сума за нереализираната поръчка.

9. Цени. Плащане

9.1 Цените на предлаганите Стоки са в български левoве, с включени в тях всички данъци и такси, като АУТО-КАРТ Рейсинг ЕООД си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по свое усмотрение.

9.2 Цените на стоките са валидни до датата, посочена в Уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Администратора.

9.3 Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

9.4 Начините на плащанесе определя в настоящите Oбщи условия, както и от информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта на Администратора. Потребителят свободно избира един от следните начини на плащане: – (а) по банков път; (б) чрез наложен платеж; (в) чрез Paypal; (г) банков превод.

9.5 При плащане чрез кредитна/дебитна карта, когато Потребителят финализира поръчката, същият потвърждава, че кредитната/дебитната карта е негова. Кредитните/дебитните карти са обект на проверка и разрешение от юридическото лице, издало картата. Ако юридическото лице не разреши плащането, Администраторът не носи отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на доставката. В случай, че дебитираните/възстановените суми по банковата сметка на Потребителите са различни от цената, показана при закупуването/потвърдената сума за възстановяване, те трябва да се обърнат към банката, в която се намира тяхната банкова сметка, за да получат допълнителна информация за банковите разходи или обменните валутни курсове, свързани с такава транзакция.

9.6 При плащане чрез наложен платеж, стойността на поръчката (сумата от цената на закупените Стоки плюс стойността на доставката) се заплаща на куриера при доставката.

9.7 При плащане с услугата Paypal, системата автоматично пренасочва Потребителите към сървърa на системата на Paypal. Данните за сметките в Paypal се обработват единствено и само в техните системи и Администраторът не разполага и няма достъп до тези данни, нито ги съхранява или обработва.

9.8. При плащане по банков път, след потвърждаване на поръчката Потребителят ще получи данни за банков превод. Администраторът ще обработи поръчката след получаване на превода по сметката си.

10. Доставка

10.1 Доставката на Стоките се извършва чрез посочена в Уебсайта куриерска фирма. Цената на доставката се определя от куриерската фирма.Цената на доставката се заплаща от Потребителя.

10.2 Поръчките се доставят в срок до 14 работни дни след получаване на заявката и потвърждаване на поръчката. Срокът за доставка може да бъде удължен при настъпването на непредвидени обстоятелства, които са извън разумния контрол на Администратора.

10.3 За целите на настоящите Общи условия, "доставка" ще се счита за извършена и Стоката ще са счита за "доставена" веднага след като Потребителят или упълномощено от него трето лице придобие владение върху Стоките, което се доказва с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от Потребителя адрес за доставка.

V. Потребителски профил

11. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в Уебсайта, ТУК. Наличието на Потребителски профил е необходима предпоставка за извършването на поръчки на Стоки в е-Магазина.

12. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. Преди да създаде своя профил, Потребителят следва да се запознае с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни. С натискането на бутона „Регистрирай профил”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и Политиката за поверителност и ги приема безусловно, както и че има навършени 18 години, дееспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.

13. При създаването на профил Потребителят няма право да: (а) използва имейл адрес или потребителско име на друго лице с намерение да се представи за това лице, (б) да използва име, което е обект на правата на друго лице без разрешение, (в) използва имейл адрес или потребителско име, което е неприлично, обидно или по друг начин неподходящо.

14. Администраторът може да изтрие всеки профил, да изтрие цялата регистрационна информация и всяка друга информация, която Потребител е предоставил чрез Уебсайта (Потребителско съдържание), по всяко време, без предупреждение поради нарушения на тези ОУ или разпоредби на приложимото законодателство. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби в резултат на премахването на потребителско съдържание от Уебсайта и / или Услугите. Потребителите могат да изтрият профилите си по всяко време. Администраторът си запазва правото временно или постоянно да ограничава или блокира достъпа до Уебсайта и / или Услугите на всички Потребители при наличие на основателна причина.

15. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от невъзможността на Потребителя да запази поверителността на паролата си.

VI. Права и задължения на Потребителите

16. Потребителят се задължава:

16.1 Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Администратора за всяко неоторизирано използване на профила му.

16.2 Да осъществява достъп до Услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта.

16.3 Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

16.4 Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси, съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени.

16.5 Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица.

17. Потребителят има право:

17.1 Да използва законосъобразно Уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

17.2 Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

17.3 Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

17.4 Да избере свободно дали как да заплати закупените Стоки чрез един от начините, посочени в Уебсайта.

17.5 Да върне закупена Стока/и при условията на точка 18.

18. Право на отказ и връщане

18.1 Потребителят има право да върне закупена Стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в 14-дневен срок от датата на получаването на Стоката. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора от страна на Потребителя в посочения 14-дневен срок. Правото на отказ се упражнява чрез функционалността за връщане на стоки в Уебсайта. Влезте в секцията "Моите поръчки"; кликнете върху съответната поръчка; селектирайте продуктите, които желаете да върнете; опишете причините за връщане; и натиснете бутона "Изпрати заявка за връщане на стоки". Администраторът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на искането за връщане. Правото на връщане не може да се упражни за стоки, които са изработени по поръчка на Потребителя.

18.2 Периодът за упражняване на правото за връщане на закупени стоки изтича след 14 дни от деня, в който Потребителят или упълномощено от него лице придобие физическо владение върху Стоките или в случай на множество Стоки в една поръчка, доставени поотделно, срокът изтича след 14 дни от деня, в който е получена последната Стока от една поръчка.

18.3 След като е упражнил правото си по предходната точкаПотребителят е длъжен да върне на Администратора стоката в 14-дневен срок от датата, на която Администраторът е уведомен за отказа. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на Стоките

18.4 Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

(а) Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

(б) Да не са употребявани.

(в) Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително, но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

18.5 Потребителят се съгласява, Администраторът да му възстанови стойността на отказаните Стоки включително разходите за доставка в 14-дневен срок, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя;

19. Рекламации

19.1 Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Стоката в Уебсайта. Приемането на Стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й.

19.2 Рекламации на закупени Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

(а) При стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на стоката. Администраторът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Администраторът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

(б) Доставената стока е различна от поръчаната. В тези случаи се прилага процедурата по буква (а).

Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били поправяни от Потребителя или от трето лице или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на стоките.

19.3 Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупен продукт с договора за продажба за привеждане на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. При получаване на продукт с фабрични дефекти или със скрити недостатъци, които не могат да се забележат с обикновен преглед при получаването на продукта, Потребителят има право на замяна с друг продукт от същия вид или с друг подобен. Рекламацията трябва да се предяви в срок до 14 дни от датата на получаване на продукта. Администраторът се ангажира да подмени дефектната Стока с друга, за своя сметка. В случай, че не успее да замени дефектната Стока или да приведе Стоката в съответствие с договора за продажба, Администраторът се задължава да уведоми Потребителя за това в разумен срок и да възстанови по банков път заплатената сума. Възстановяване на разноски по връщането на продукти е приложимо при основателни и одобрени рекламации.

20. Търговска гаранция

Всички Стоки имат търговска гаранция в предвидения от закона гаранционен срок за съответните Стоки. Администраторът се ангажира да подмени всяка рекламирана дефектена Стока с друга, за своя сметка. В случай, че не успее да замени дефектна Стока или да приведе Стоката в съответствие с договора за продажба, Администраторът се задължава да уведоми Потребителя за това в разумен срок и да възстанови по банков път заплатената сума.

21. Отговорност на Потребителя

Потребителят е отговорен за своя избор на стоки от е-Магазина и услуги в Уебсайта и за тяхното съответствие с неговите очаквания. Използването на Уебсайта и услугите е на риск на Потребителя и Вие поемате пълната отговорност за всички разходи, свързани с използването на Уебсайта. В случай че има съмнение относно качеството на Стоките или съдържанието или надеждността на Уебсайта и услугите, Потребителят не трябва да използва Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки такива съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

IX. Права и Отговорност на Администратора

22. Администраторът не носи отговорност за:

22.1 Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи свързани и други услуги, достъпни през уебсайта;

22.2 Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

22.3 Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

22.4 Загуби на Потребителя от пропуснати ползи.

22.5 Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез Уебсайта Стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните Стоки.

22.6 Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Администратора и могат да бъдат удължени при необходимост.

23. Администраторът има право:

23.1 По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това.

23.2 Да блокира достъпа на Потребител до уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителяили от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

23.3 С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите. 

23.4 Администраторът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от настоящите ОУ.

23.5 По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките Услугите в Уебсайта като не дължи предварително уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им. 

XI. Използване на Уебсайта и Услугите

24Разрешено използване

Когато използват този Уебсайт и всички предоставени в него Услуги, Потребителите трябва: (а) Да използват този уебсайт, за да правят само законово валидни запитвания и поръчки. (б) Да не правят никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако има данни, че е била направена такава поръчка, Ние имаме право да я отменим и да информираме компетентните органи. (в) Да предоставят своя мейл адрес, пощенски адрес и/или други данни вярно и точно. Потребителите се съгласяват, че Ние можем да използваме тази информация за осъществяване на контакт във връзка с поръчка или услуги, ако това е необходимо.

25. Неразрешено използване

Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребител: копирането, адаптирането, обратен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaAppletsили друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други злонамерени атаки и ощетяващи действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от Услугите и ресурсите на Уебсайта.

В допълнение към други забрани, посочени в настоящите Общи условия, на Потребителите е забранено да използват Уебсайта или неговото съдържание:

(а) за каквато и да е незаконна цел или да привличате други лица да извършват или участват в незаконни действия; (в) в противоречие с международни, европейски или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) по какъвто и да е начин да нарушават правата на Администратора върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на трети страни; е) като представят невярна или подвеждаща информация; (ж) като качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугите или на всеки свързан уебсайт или други уебсайтове; з)за да събират или проследяват личната информация на други Потребители или трети страни; i) за да извършват всякакви действия, свързани със спам, фишинг,скрапинг(изстъргване/scraping); й) за да извършват всякакви нецензурни или неморални действия; или (k) за да се намесват или да заобикалят защитните характеристики на Уебсайта, Услугите или всички свързани с тях уебсайтове.

Ние си запазваме правото да прекратим/преустановим вашето използването на Уебсайта, Услугите или на свързани с тях уебсайтове за нарушаване на която и да е от установените забрани в настоящите Общи условия.

XIIИнтелектуална собственост

26. Интерфейсът, съдържанието и оформлението на Уебсайта, включително, но не само, търговската марка и логото на Администратора, дизайн, текст, графики, изображения, бутони, потребителски интерфейс, бази данни и съдържание, както и всякакво съчетание от горепосочените обекти на интелектуална собственост са собственост на Администратора или негови праводатели, освен ако не е посочено друго, които са защитени от копиране, имитация, разпространение, създаване на производни и други начини на използване съгласно българското законодателство и международни актове, конвенции и спогодби и не могат да бъдат възпроизвеждани, променяни, разкривани, продавани, отдавани под наем или по друг начин използвани без предварителното, изрично писмено разрешение на Администратора. С посещението и/или използването на Уебсайта, Потребителят не придобива, нито получава по подразбиране или по друг начин лиценз или право да използва защитени с авторски или друга права на интелектуалната собственост обекти видими в Уебсайта по какъвто и да е начин, който не е изрично разрешен от настоящите ОУ.

Ние уважаваме авторските права и други права на интелектуалната собственост и не толерираме тяхното нарушаване. Ако смятате, че Уебсайтът, Услугите или каквото и да е съдържание в Уебсайта, включително всяко съдържание, нарушава авторско право или други права на интелектуална собственост, можете да подадете сигнал за нарушението чрез средствата за контакт с Нас.

ХIII. Надзорен орган. Алтернативно решаване на спорове

27Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

28. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, виеможете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XIV. Приложимо право

29. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 24.04.2019 г.